DE M E N S E L I J K E  D I C H T B U N D E L 

                                              ” D I C H T E R   A A N   Z E E!! ” 

                                 

UNIEKE, TEDERE NIEUWE GEVOELSTROMING IN DICHTKUNST.

“DICHTER AAN ZEE”, DE NAAM VAN ZIJN BUNDEL , EEN ODE AAN TERSCHELLING OF “SKYLGE”, ZEE EN DE VRIJE MENS.

TOONT ALS SPECIALIST, TEGENSPOED EEN ANDERE KOERS TE  VAREN. “LEEF VAN EN BIJ DE ZEE. VINDT ER RUST.  GROEI OP AAN STRAND EN DUINEN.  HIERDOOR HEET DE UNIEKE BUNDEL  “DICHTER AAN ZEE”. 

DAAR WAAR U VRIJ  ZIET,  VOELT, RUIKT, HOORT, RUST EN STOPT MET DENKEN. ’t GEVOEL U OVER ZEE DRAAGT RICHTING NIEUWE HORIZONS.

“KOM MAAR MEE…GAAN WE DICHTER AAN ZEE!! ” 

            “Waar de mens de mens is. Is RUST de spiegel der  ziel”

EEN PAAR TITELS : “ROSE OF LIFE”, “IK BEN ER WEER EN ” HET PRACHTIGE “DAUCHAUKIND” IN BIJZONDER, ZOON, DOCHTER, MOEDER EN HET LIEVE WOUTER LOUTER TUINKABOUTER, HIELDEN MENSEN IN LEVEN DIE GEEN LICHT MEER ZAGEN. HIJ VOELT DIT ALS ZIJN PERSOONLIJKE MISSIE NA INTENSE ELLENDE VAN ANDEREN. GEDICHTEN VERTELLEN JE WIE JE BENT.

“JE HOEFT ER ALLEEN MAAR NAAR TE LUISTEREN”

 

 

Z E E L E V E N
L I E F D E
L E V E N S W I J S

DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN, PERIODEN EN EMOTIONELE UITINGEN EN VERBANDEN WORDEN U IN APARTE ONDERWERPEN AANGEBODEN.

Z E E L E V E N

Zie u zelf als de zee met hoge duinen, toppen, altijd  wind, verkoeling, leven brengend. Horizon, getijden door maan en zon, wolken meeuwen, snijdend zand. U zelf als kind te zien in golven,stroming voor en stroming tegen, dansende meeuw, perfectie zeeleven.

L I E F D E

Liefde. Het meest onbergepen woord en tegelijk het meest gewilde begrip. Liefde voor je zelf is als de zee en de duinen. Eeuwig spel in komen en gaan van getijden. Momenten van storm en regen. Maar ook van zon en bloei in altijd geven aan leven. Liefde

L E V E N S W I J S

Levenswijs betekenent een anker, sporen van jaren ervaren en door heftige stromingen en stormen varen. Laverend als kind reeds op de wind, zeilen bijstellend teneinde de koers te houden. Zandbanken en piraten deren niet. U kent de wijs van levenswijs

O N S C H U L D
O V E R - L E V E N
O U D E R B A N D

O N S C H U L D I G

Een kind in lijden, de leeuwerik die de zon bezingt. Veel wordt onze zielen opgelegd. Als bagage in een trein die ons brengt…wie weet waar. Een oude fiets tegen de brug. Ik pak hem snel en trap terug. Door weer en wind, heel geduldig. ’t Kind der eerlijken…  onschuldig.

O V E R – L E V E N

Overleven en over leven. Het gaat beiden over waar en wie ze zijn. Hoe we beleven op weg naar onze bestemming. In vreugde, liefde of verdriet. In schuld. De waarheid te vaak in nevelen gehuld. Dunne grijze neveldeken. Een akoestiek van wat je …node mist

O U D E R B A N D

Zij zijn nu oud en zien uit over de einder. De ogen als boeken volgeschreven over mensen, over leven. Van de forel die springt in water, over nu en over later. Over hetgeen een kind blokkeert, wellicht, misschien ooit of wellicht nooit eens leert. Verdedigend minnen d’ouderband.

K I N D G E V O E L
M O E D
L E I D R A A D

K I N D G E V O E L

Op golven van roerig leven sturen wind en warmte uw schip naar oorden onbekend. Met nieuwe horizons, van kansen, relatief geluk. Koersend veilig als geleid door vaders hand en moeders hart. Gelukt het ieder geluk te rapen. Intens blij kindgevoel 

M O E D

Moed raapt in het donker, resten versluierd licht. Op golven telkens komend. Op getijden van onrustig eenzaam zijn. Als u het ritme van uw trillend gezang van angst en wanhoop  veraf laat drijven. Uw zeilen stelt en riffen reeft lavreert van tegenspoed met moed

L E I D R A A D

Met herwonnen moed, alsof u niets uit het verleden kent. Verwordt u de ware schipper van uw toekomst. Vredig zoet. Uw stroomt streelt uw leven’s nieuwe pracht als de “rose of life’ die u vond bij nacht. Moge mijn negen graden zijn der zielen leidraad